Nederlandse zakenvrouw is ongeduldig en direct

Op 24 maart was CoLove aanwezig bij het Liefde, Lef en Leiderschap event van Young Girls Community (YGC). CoLove moedigde de aanwezigen aan om op ongewone wijze de verbinding aan te gaan. De zakenvrouwen gingen op zoek naar elkaars mindere eigenschappen. Dit vanuit de gedachte dat verbinding begint bij zelfkennis en acceptatie. Dit resulteerde in het inzicht dat 38% van de Nederlandse zakenvrouwen ongeduld als slechtste eigenschap ziet. Op de tweede plaats staat directheid.

Onderzoek naar slechte eigenschappen zakenvrouw

De circa 200 aanwezigen zakenvrouwen werden aangemoedigd tot netwerken vanuit oprechte interesse. De vrouwen gingen opzoek naar elkaars slechte eigenschappen. Een onconventionele aanpak die aansprak. Ruim 100 vrouwen gingen met de billen bloot. Daarbij de uitdaging om voor iedere slechte eigenschap minimaal drie goede te benoemen. Dit vanuit de gedachte dat je slechte eigenschappen enkel koestert als er heel veel goeds tegenover staat en met respect voor de 3:1 Losado ratio. Deze ratio is gebaseerd op het feit dat we van nature meer waarde hechten aan het negatieve. Dat tegenover een negatieve noot minstens drie positieve zaken dienen te staan.

Top 3 slechte eigenschappen Nederlandse zakenvrouw

De open gesprekken tussen de vrouwen resulteerde in een stevige top 3 van mindere eigenschappen.

  1. Ongeduldig (38%)
  2. Direct (21%)
  3. Eigenwijs (13%)

Slechts 28% van de zakenvrouwen bedeelt zichzelf andere negatieve eigenschappen toe. Deze eigenschappen lopen sterk uiteen.

De positieve eigenschappen

Vrouwen die zichzelf als ongeduldig zien, benoemen resultaatgerichtheid, snel tot de kern komen en een spiegel durven voorhouden als de positieve keerzijde. Directe vrouwen zien eigenschappen als effectief, to the point en oplossing snel benoemen als positieve tegenhanger. Bij de eigenschap eigenwijs werden als goede eigenschappen vindingrijk, niet over zich heen laten lopen en eigen kennis/kunde genoemd.

Wat vrouwen vinden van het slechtste bij elkaar naar boven halen

De opdracht was vrijblijvend en bedoeld als hulpmiddel bij het netwerken tijdens het informele deel van het event. Ruim 50% van de aanwezigen greep de kans aan. Ging op onderzoek uit naar de slechte eigenschap van een ander en stond stil bij wat haar maakt tot wat ze is. Waren sommige verbaasd over de onconventionele manier om vanuit iets negatiefs contact te maken, volgende vele positieve reacties. Zoals één van de genodigden deelde: ‘Dank voor jullie bijdrage. Wat een makkelijke en leuke manier om echt contact te maken.’

CoLove/ Nicoline Wisse Smit, 31 maart 2016 www.colove.nl