Het vrouwenhart; begeerd maar miskend

Het vrouwenhart; begeerd maar miskend

Het vrouwenhart; begeerd maar miskend

Over de verschillen tussen man en vrouw raken we niet uitgepraat.

In de literatuur is de verscheidenheid van mannen en vrouwen een veelbesproken onderwerp. Al naar gelang de bron berust dit verschil op de samenstelling van onze chromosomen (XX en XY), de afkomst van verschillende planeten (Mars en Venus) of op het vermogen om kaart te lezen, in te parkeren of kleuren te zien.

Op de lijst van talloze verschillen tussen mannen en vrouwen mag nu ook de sterfte aan hart- en vaatziekten worden opgetekend. De tijd is voorbij dat hartinfarct een typisch mannelijke aangelegenheid was. Helaas overlijden er heden ten dagen meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Deze inhaalslag is er niet één om trots op te zijn.

Mannenkwaal?

Zorgwekkend omdat nog steeds veel mensen hart- en vaatziekten zien als een mannenkwaal. En, wat ernstiger is, ook de kennis daarover bij artsen. Het klachtenpatroon van hart- en vaatziekten, de diagnostiek en de behandeling zijn gebaseerd op grote klinische studies die veelal zijn gedaan met mannen. Die kennis blijkt niet helemaal van toepassing te zijn op vrouwen, blijkt nu met als gevolg dat er sprake is van onderdiagnostiek en onderbehandeling bij vrouwen.

Roken

De risico’s voor hart- en vaatproblemen zoals hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes, roken, een tekort aan beweging, en te hoog cholesterol zijn voor man en vrouw gelijk. De gevolgen van sommige risicofactoren wegen echter veel zwaarder bij vrouwen dan bij mannen. Roken bijvoorbeeld is de belangrijkste risicofactor bij vrouwen voor het krijgen van een hartinfarct voor het 50e levensjaar.

Daarnaast is er een verschil in uiting van klachten. Terwijl mannen naar de huisarts gaan omdat ze een krampende of drukkende pijn op de borst hebben, komen vrouwen met klachten als vermoeidheid, kortademigheid, rugpijn.

Aderverkalking

Verder is ook uit onderzoek naar voren gekomen dat het proces van aderverkalking vaak anders verloopt. Bij vrouwen is er vaak een diffuus verspreide versmalling, tegenover een plaatselijke ernstige vernauwing bij mannen.

Toegegeven, de arts heeft het niet makkelijk. Zelfs het zo belangrijke elektrocardiogram (ECG) werkt tegen. Terwijl het inspannings-ECG bij mannen in 72% van de gevallen uitsluitsel geeft over belangrijke vernauwingen van de kransslagaders, is dit bij vrouwen slechts in 42% van de gevallen zo.

Speciale aandacht voor het vrouwenhart

Voor zover dit nog niet bekend is hebben vrouwen dus meer aandacht nodig en vergt het een specifieke aanpak om hun risico goed in kaart te brengen. In dit kader en het grote belang hiervan, is er binnen HeartLife Klinieken speciale aandacht voor het vrouwenhart.

Door: Janneke Wittekoek, Heart Life Klinieken, 19 mei 2014