Het glas is altijd vol

Van schaarste naar bewuste overvloed

Is het glas halfvol of halfleeg? Het antwoord is: het is altijd vol! Wanneer het voor de helft is gevuld met water is het voor de andere helft  gevuld met lucht en dus is het glas helemaal vol.

Een flauwe opmerking? Het is maar hoe je er naar kijkt: lucht is onontbeerlijk om te kunnen leven (en water trouwens ook). 

Economie is de wetenschap van de verdeling van schaarse middelen in een samenleving: dus van de verdeling van het halfvolle glas met water. In de nieuwe economie draait het om waarde toevoegen. Is dat meer water in het glas krijgen? Nee, want de bronnen en middelen daarvoor zijn uitgeput.  Het gaat om nieuwe waarde toevoegen: de lucht in het glas!

Een voorbeeld van het oude-kosten gestuurde- denken: de vergrijzing neemt toe en is een grote kostenpost, nu en in de toekomst. Het doet een aanslag op het toch al half lege glas. Allemaal de broekriem aanhalen dus.

In het nieuwe-waarde gedreven- denken wordt er uitgegaan van waarde toevoeging: hoe kan de aanwezige waarde bij ouderen (een overvloed aan kennis, inzicht en levenservaring) ingezet worden: de lucht in het glas.

Dit is een verandering van perspectief. Het is maar hoe je er naar kijkt. Het is nog niet eenvoudig om de toegevoegde waarde van ouderen in te zetten in de maatschappij. Maar het is al evenmin eenvoudig om een oplossing te zoeken voor de toenemende kosten. Het verschil is dat waarde gedreven oplossingen een perspectief bieden met mogelijkheden en kansen: de lucht in het glas die tot nu toe nog niet werd gebruikt.

Het vraagt om een andere manier van kijken en om van perspectief te kunnen wisselen om de waarde van de lucht in het glas te kunnen zien. En het vraagt ook om creativiteit om de twee verschillende grootheden, water en lucht, zinvol te kunnen verbinden.

 

Maar het leidt wel tot een transitie van schaarste en consuminderen naar bewuste overvloed!

Ria Borst, 06.01.2015