Sexe hindert carriere

Voordeel van deze tijd van het jaar is, dat je de tijd hebt om eens lekker wat te lezen. Zo stuitte ik op een interessant Engels onderzoek onder 1000 professionele vrouwen*. Uit dat onderzoek blijkt dat 80% van de vrouwen vindt dat hun werkgever ondersteunend is naar vrouwen toe. Maar, en dat is gek, 44% van de vrouwen geeft tevens aan hinder in haar carrière te ondervinden van het feit dat ze vrouw is. Zo’n  36% heeft last gehad van vooroordelen en zeker 12% weet zeker dat ze een promotie is misgelopen omdat ze vrouw is.

Dus, concluderend, die werkgever is van goede wil. Die doet zijn best. Maar kennelijk zijn de vooroordelen en mindbugs zo sterk dat, ondanks die goede wil, vrouwen zich toch gediscrimineerd voelen. En de cijfers over de doorstroming van vrouwen naar de top geven geen reden te veronderstellen dat die vrouwen het mis hebben, dat er geen sprake is van discriminatie.

En dit klopt ook met wat wij in onze spreekkamers horen. Dit klopt met de verhalen die vrouwen ons vertellen. Vrouwen worden gediscrimineerd.

Maar vrouwen kunnen zelf, naast al het talent dat ze hebben, soms ook onhandig opereren, zichzelf slecht profileren, kunnen zo hoekig zijn, zichzelf en hun vrouwelijkheid verloochenen, of zo onzeker zijn dat alle kansen aan ze voorbij gaan.

Maar gelukkig kunnen vrouwen en werkgevers daar wel iets aan doen. Dat zie ik in onze praktijk dagelijks. Nou, is dat geen mooi perspectief?

Nog een fijne zomer!

Vreneli Stadelmaier, SheConsult, 06.08.2014

De link naar het onderzoek vind je hier.