Meer winst door vertrouwen

Veel organisaties ontdekken momenteel de winst van vertrouwen. Ze realiseren zich dat werken vanuit vertrouwen niet alleen een plezierige manier van werken is, maar dat het ook nog eens zorgt voor betere resultaten. Hoeveel tijd en geld wordt er immers niet besteed aan overmatige controle en beheersing. Bijvoorbeeld bij fusies en overnames door haalbaarheidsonderzoeken, het schrijven van rapporten en nota’s, afstemming tussen directies, sessies met medewerkers et cetera. Hetzelfde geldt natuurlijk voor veranderprocessen als bijvoorbeeld reorganisaties, bezuinigingen of invoering van Het Nieuwe Werken. Dit soort processen zullen meer 'Lean en mean' zijn wanneer er meer vertrouwen aanwezig is. En daarmee kun je als organisatie dus veel kosten besparen en dan laten we nog buiten beschouwing de winst van betere prestaties van medewerkers. 

Waarom is vertrouwen zo belangrijk is deze tijd?

Organisaties die een organisatiecultuur vol vertrouwen hebben, blijken duidelijk beter te presteren dan hun concurrenten. Mensen werken beter samen en communiceren open naar elkaar. Veelal zijn verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd en zijn er korte communicatielijnen. Mensen zijn gewend elkaar feedback te geven en elkaar aan te spreken op afspraken en resultaten. Ook zie je in organisaties waar veel vertrouwen is, een grote veranderbereidheid en mensen zijn zeer betrokken bij hun werk en de organisatie. Ze doen gemakkelijk een extra stap als dat nodig mocht zijn. Dit alles heeft te maken met het feit dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn.

 

Hoe krijg je meer vertrouwen binnen organisaties?

Het is mooi om te weten dat vertrouwen binnen organisaties veel oplevert, maar hoe bouw je nu een organisatie waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen? En hier komt voor mij het leukste gedeelte, omdat hier mijn kracht zit en mijn passie in het werken met mensen en organisaties. Ik heb een werkwijze ontwikkeld (die uiteraard maatwerk zal zijn per organisatie) om vertrouwen binnen organisaties te kunnen vormgeven, welke begint met een scan waarmee je meet hoe de organisatie ervoor staat als het gaat over vertrouwen. De analyse is gebaseerd op een vragenlijst die iedereen binnen de organisatie digitaal kan invullen. De vragen gaan over zaken als communicatie, samenwerking, duurzame relaties, innovatie, kwaliteit leiderschap & medewerkers, resultaatgerichtheid, visie & missie en inspiratie & motivatie. Wanneer je als organisatie de scan invult, krijg je een beeld van wat de belangrijkste verbeterpunten zijn voor je organisatie. De rapportage geeft tal van inzichten terug die van belang zijn om de organisatie naar een hoger plan te tillen.

 

Wil je meer hierover weten, bel 06-21228540 of mail diana@nieuwetijdtraining.nl 

19 mei 2015