De waarde van aandacht

Als je de dingen die je doet al een tijd doet, is het niet onlogisch dat er een automatisme de hoek om komt kijken. Bij een hoge werkdruk helpt automatisme je, om je energie te richten daar waar het nodig is, waar de uitdaging gevraagd wordt. Toch schuilt daar een gevaar; automatisme zorgt dat je handelingen gedachteloos uitvoert, zonder aandacht voor wat je doet.

Ik pleit voor een praktisch en functioneel automatisme, waarbij door geruime ervaring de minder wezenlijke aspecten van je werk voor de klant naar de achtergrond verdwijnen en er echt aandacht is voor je klant zelf.

Het omgekeerde heb ik laatst ervaren toen ik telefonisch werd geacquireerd voor een financiële dienst. Nadat ik aangaf dat de betreffende dienst voor ons bedrijf geen relevantie had, kon mijn andere kant van de lijn dat niet geloven. Daarop vroeg ik hem of hij wist wat voor bedrijf wij zijn. Zijn antwoord; nee mevrouw, als ik dat van iedereen die ik bel zou moeten weten, krijg ik mijn werk natuurlijk niet gedaan.

Mijns inziens een kapitale misser. Met aandacht voor de mens en het bedrijf daarachter had de betreffende acquisiteur sneller succes geboekt. Al was het maar omdat ik meneer voor geen goud zou aanbevelen binnen mijn netwerk.

Anders kan het gelukkig ook. Partijen die weken of maanden later nog weten welke informatie is besproken, die meedenken met de klant en bereid zijn buiten het eigen kader te denken. Met Swung House proberen we dat ook. Meedenken met de klant, zoeken naar een optimale indeling van de ruimte, het programma, de catering en de service. Automatisme is daarin het schuiven met de stoelen en het beheren van de agenda, alle aandacht gaat naar de klant. Niet alleen commercieel waardevol, maar ook waardevol voor je klant en voor jezelf. Het plezier in je werk neemt immers toe omdat je echt in verbinding staat met de ander. 

Marinel van de Velde - Swung House
24.01.2014