Vertrouwen levert geld op

Vertrouwen levert geld op

Vertrouwen levert geld op

Zou jij zaken doen met iemand die je niet vertrouwt? Waarom doen wij dan zaken met klanten die wij niet vertrouwen? Dit was de vraag die een CEO van een groot Nederlands verzekeringsbedrijf zichzelf stelde.Uiteindelijk is vertrouwen één van de belangrijkste uitgangspunten geworden in de relatie tussen deze verzekeraar en haar klanten. Concreet betekent dit dat bij deze verzekeraar schademeldingen direct worden afgehandeld zonder dat de klant bonnetjes hoeft te overleggen. Geld wordt dus direct overgemaakt aan de klant, zonder bewijs. De schadebehandelaars krijgen het vertrouwen en de klant krijgt het vertrouwen. Uiteraard klinkt dit nobel maar hier schuilt een duidelijke business case achter: De kosten van de administratieve rompslomp om bonnetjes te ontvangen, te verwerken, te accorderen enzovoorts, worden zo voorkomen.  Eigenlijk zou iedere organisatie eens moeten uitrekenen wat hun wantrouwen kost. 

 

@nancytromp , www.purple-id.nl