Omgeving kan een scheutje vrouwelijkheid gebruiken

Omgeving kan een scheutje vrouwelijkheid gebruiken

Omgeving kan een scheutje vrouwelijkheid gebruiken

In de afgelopen decennia is het aantal hoogopgeleide vrouwen in Nederland meer dan verdubbeld. Daarbij worden steeds meer mannelijke beroepsgroepen, zoals huisarts, tandarts, chirurg en notaris, door vrouwen uitgeoefend. Goed nieuws denken we dan, maar er is een grote kink in de kabel. Terwijl steeds meer vrouwen na de geboorte van hun eerste kind blijven werken, stijgt ook het aantal gevallen van uitval en verzuim onder carrièremoeders. Kapitaal dat ongewenst thuiszit. Is onze omgeving wel voldoende afgestemd op ambitieuze vrouwen die carrière en gezin willen combineren? 

Terwijl hun lichaam nog herstelt van hormonale en anatomische veranderingen, krijgen carrièremoeders te kampen met een werkomgeving die op overwegend mannelijke normen en waarden is ingericht. Er is binnen organisaties weinig tot geen beleid op het gebied van carrièremoederschap, los van de wettelijke arbeidsvoorwaarden als zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Veel werkgevers zitten dan ook met de handen in het haar wanneer ze te horen krijgen dat één van hun werknemers zwanger is. Wie gaat haar de komende tijd vervangen, en hoe gaat zij straks haar carrière voortzetten? Verzekeraars nemen de trends en demografische verschuivingen wel waar, maar zijn vaak nog zoekende naar de juiste oplossing. Niets doen levert niets op. Wat wel?

Het krijgen van een kind is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een vrouwenleven. Het beste dat werkgevers en verzekeraars kunnen doen is carrièremoeders omarmen en hen de begeleiding bieden die zij nodig hebben om carrière en gezin succesvol te combineren. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir biedt zwangere verzekerden bijvoorbeeld kosteloos het work-life pakket van ProudMom aan, bestaande uit acht uur coaching, personal training en voedingsadvies. Niet alleen is het een duurzame investering in de doelgroep; het draagt bij aan een sterkere profilering en de doelgroepbinding waarnaar organisaties én carrièremoeders op zoek zijn. Pas wanneer de omgeving in balans is en zowel mannelijke als vrouwelijke normen en waarden bevat, hebben wij een gezond werkend systeem.

Joyce van Dijk, www.proudmom.nl