Shared Leadership

Meer vrouwen in de top? Iedereen is een beetje klaar met die discussie , waar gaat het eigenlijk over? Wat nodig is dat er in de top van de organisatie mannelijke en vrouwelijke waarden elkaar in evenwicht houden en aanvullen. Dat lukt het beste door een man en vrouw sàmen te benoemen op een toppositie, met dezelfde verantwoordelijkheid en hetzelfde salaris. 

Waarom? Omdat we allemaal lijden onder het feit dat efficiëntie, korte termijn winst en resultaten dominant zijn geworden ten opzichte van waarden als schoonheid, kwaliteit, en zorg voor elkaar en voor de toekomst van onze kinderen.Omdat de eerste groep dominante waarden masculiene waarden zijn en de tweede groep feminiene waarden vertegenwoordigen, heeft dat ons er toe gebracht de aandacht te verleggen naar  het gebrek aan vrouwelijke waàrden in de boardroom, in plaats van het gebrek aan vrouwen.

Wij helpen vrouwen  zich er van bewust te worden dat hun vrouwelijke waarden op dit moment van levensbelang zijn voor de oplossing van de problemen in onze samenleving. Veel vrouwen doen zo hun best in de masculiene corporate culture, dat ze niet doorhebben dat wat ze van binnen voelen maar van buiten niet laten zien, nu juist is waar het om draait. Dat het niet erg is dat de vergadering misschien een half uurtje langer duurt, omdat toch goed uitgedacht moet worden wat een bepaalde wijziging in beleid en systemen voor een gevolgen heeft voor klanten. Dat het niet erg is om je gezonde verstand te gebruiken en te zien dat er gebakken lucht wordt verkocht. Dat je niet zoveel tijd moet stoppen in het op papier definiëren van targets en normen, als verbinding met de medewerkers tot veel meer resultaat leidt. Dat  al die grote scholen en gebouwen lang niet zo fijn zijn als die leuke (kleinschalige) oude gebouwen in de binnenstad met hun sfeer en veilige omgeving.Natuurlijk is het zo dat er vrouwen zijn die een boegbeeld zijn van mannelijk waarden (The Iron Lady) en veel mannen ook genoeg hebben van de dominantie van rationaliteit en efficiency. Toch is het zo dat de goede balans - waar het om gaat -  niet door individuen maar het beste door mannen en vrouwen sámen gecreëerd kan worden.Maar zolang we een individualistisch perspectief blijven gebruiken, zien we niet dat noch de man alleen, noch de vrouw alleen dit voor elkaar kan krijgen.Een hechte samenwerking die  van het scherm lijkt te zijn gevallen sinds de industrialisering. Immers, mannen vrouwen werkten daarvoor altijd samen, voedden altijd samen de kinderen op en pas toen het werk in de fabrieken daar ongeschikt voor bleek, werden eerst de kinderen en toen de vrouwen naar huis gestuurd.  De gevolgen waren enorm: moeder werd thuis de baas, vader op het werk en zowel intrapsychisch als in de cultuur heeft dat grote gevolgen gehad.|Elke therapeut kan  een boekje opendoen over wat dat betekent heeft voor de intieme relatie tussen mannen en vrouwen, terwijl in de werkwereld de masculiene cultuur tot dominantie van efficiency en korte termijn belangen heeft geleid.

Het oude Yin Yang teken is een goed voorbeeld van samenwerking:  zonder die cirkel zijn ze niet tot elkaar verplicht en blijven ze autonoom ,van elkaar vervreemd en  minder productief.

Daarom pleiten we nu  voor het benoemen van een vrouw én een man aan de top: met hetzelfde salaris en met dezelfde verantwoordelijkheid. Laat ze dan maar samen uitzoeken hoe ze hun verantwoordelijkheid waar gaan maken. In het geval dat wij dat hebben kunnen begeleiden werd er op een vrolijke en ontspannen manier gekeken naar het benutten van elkaar goede kwaliteiten en opvangen van elkaar zwakke kanten: dat was immers in beider belang! `Er is nog een reden: de zakelijke markt waarin bedrijven opereren wordt in de globalisering steeds complexer. Er wordt daarom  steeds meer creativiteit gevraagd, steeds meer talent om te kunnen gaan met onzekerheid en toch te handelen.Nieuwe vaardigheden: het vermogen je te kunnen verplaatsen in denkwerelden die heel anders zijn, conflicten te kunnen hanteren en de relatie te bewaren, sturen op nieuwe waarden voor een nieuwe tijd.Een leiderschapsprofiel dreigt daarmee al gauw op een plaatje van een schaap met vijf poten te gaan lijken. Daarom zal de benodigde management kwaliteit in organisatie steeds meer gegenereerd worden door Shared Leadership, waarin complementaire kwaliteiten voor resultaat zorgen. Welke complementaire kwaliteiten? Dan hebben we het dus over masculiene en feminiene kwaliteiten.We moeten dus ophouden met het alleen maar te kijken naar aantallen vrouwen in de top.De verbinding die verbroken werd met de industrialisering moet worden hersteld in vormen van gezamenlijke verantwoordelijkheid.Dat is nieuw en we merken in onze workshops dat het wel ondersteuning vraagt.Maar het is de simpele oplossing voor een complex probleem.

Dieuwke Begemann is veranderkundige en houdt zich bezig met veranderiprocessen in organisaties en samenleving. Ze is auteur van het boek Natuurlijk Veranderen, waarin gekeken wordt naar de dieperliggende mechanismen die ten grondslag liggen aan de veranderprocessen om ons heen.

Caty Asscher is coach van vrouwen in de top en geeft regelmatig workshops op het gebied van (gender)diversiteit en inclusie om de awareness van het lijnmanagement te verhogen en acties te genereren die diversiteit in hun organisatie kunnen bevorderen.

02.02.2016