Intervisie: wat een luxe!

Intervisie: wat een luxe!

Sinds 5 jaar doe ik mee aan de intervisiebijeenkomsten van Vera van Etten. Dat betekent drie keer per jaar een paar uur om stil te staan bij wat je doet, waarom je het doet en de keuzes die je maakt. Samen met andere vrouwelijke ondernemers die personeel in dienst hebben.

 

De deelnemers komen uit uiteenlopende branches en zijn van verschillende generaties. Dit levert een geschakeerd gezelschap op dat jou een inspirerende blik buiten de box geeft. In een vertrouwelijke sfeer kunnen we ons kwetsbaar opstellen. Bovendien is de methode van intervisie ideaal om zicht te krijgen op de kern, waar het om draait. Je brengt je twijfel, uitdaging of probleem naar voren, de anderen stellen vragen en je eigen antwoorden geven al veel inzicht. Vervolgens krijg je de zienswijzen en ervaringen van collega-ondernemers mee. Heel waardevol! De bijeenkomsten vliegen voorbij en na de sessie praten we vaak nog door.

 

Ja, natuurlijk denk ik de dag ervoor altijd: Help, ik heb geen tijd! Maar ik weet inmiddels dat het echt de moeite waard is om wel die tijd vrij te maken. Er valt zo veel van elkaar te leren. Bovendien plannen we de bijeenkomsten tussen 15.30 en 19.00 uur zodat je buiten de files om kunt reizen. Bij toerbeurt neemt één van de deelnemers de organisatie op zich. Gemiddeld ben je zo een keer per twee jaar aan de beurt.

 

Gun jezelf ook de luxe van intervisie en meld je aan. Ik hoop je binnenkort te ontmoeten!

 

Mariëtte Boogaard

 

 

NIOW De Taal- en Tekstexperts, 11.11.2014