Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof

Na haar studie Chemische Technologie aan de Twente University startte Annemieke Nijhof haar carrière bij Tauw als Projectleider Bodem.

In die periode deed zij een MBA aan de TSM Business School en ze werd gelijktijdig Hoofd Water bij Tauw.

In 1998 verbreedt Annemieke haar focus op diverse ministeries in Den Haag. Ze is onder andere Coördinator Technische Wetenschappen bij het ministerie van OCW, hoofd van de afdeling Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie en plaatsvervangend directeur Externe Veiligheid bij het ministerie van VROM, Raadsadviseur van minister-president Balkenende en Directeur-Generaal Water op het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Eind 2011 ruilt ze de Haagse politiek in en wordt ze lid van de Raad van Bestuur van Grontmij.

Sinds februari 2012 is Annemieke Nijhof bestuurslid van Tauw Group, sinds september 2012 is ze CEO.

Daarnaast heeft Annemieke meerdere nevenfuncties, waaronder commissaris van drinkwaterbedrijf Evides, lid van de Raad van Toezicht van ARK en overheidscommissaris bij De Nederlandse Bank.

 

In september 2015 werd Annemieke verkozen tot Topvrouw van het Jaar.